Öğrenme teorisine göre, bağımlılık hastalığı öğrenilmiş bir davranıştır. Başka bir deyişle, kişiler bağımlılık yaratan davranışlara...
  Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan psikososyal yöntemlere baktığımız zaman pek çok sayıda yöntem...
  Günümüzde alışveriş, modern yaşantının önemli bir parçası haline gelmiştir. Alışveriş bir bağımlılık olarak görülmese...
Kronik bir beyin hastalığı olan alkolizm, bireyin zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak sağlıksız bir yaşam...
Alkol ve uyuşturucular tükettiğimiz gıdalar gibi yaşamamız için zorunlu değildir. Fakat zorunlu olan gıdalar ise...
Milyonlarca sigara kullanıcısı nikotinin bağımlılık yapıp yapmadığı sorusunun cevabını veremese de bir ilaç olan nikotin...
Beyindeki yaşamsal işlevlerin sürdürülmesine olanak sağlayan bölgelerde alkol ve madde kullanıma bağlı olarak birtakım değişiklikler...
Ülkemizde ve Dünyada sayısı çok hızlı bir şekilde artan en önemli sağlık sorunlarının başında alkol...
Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6