Etkinleştirici: Bu rolü genellikle tek ebeveynli evlerde bağımlı olmayan bir eş veya daha büyük bir...
  Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan psikososyal yöntemlere baktığımız zaman pek çok sayıda yöntem...