Psikiyatrik ve psikolojik literatür, sosyal medya bağımlılığını henüz resmi bir hastalık olarak tanımamaktadır. Fakat son...
Ülkemizde ve Dünyada sayısı çok hızlı bir şekilde artan en önemli sağlık sorunlarının başında alkol...
İnternet bağımlılığı, internet bağımlılığı bozukluğu veya internet kullanım bozukluğu olarak tanımlanan bu kavram günümüzde her...