Aile Eğitimleri

Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyonunda

Aile Eğitimleri

Aile bir sistem gibi çalışır ve parçaları birbirine bağlıdır. Bu bütünün içindeki roller, ilişkiler, iletişim biçimleri ve güç dağılımı aile sistemininin dengesini kurar. Madde kullanımı bu sistemin dengesini bozar. Özellikle ergenlik döneminde bireyin ailesi ile iletişim biçiminde yaşanan kriz durumlarına madde kullanımının da dahil olması, aile tarafından baş edilmesi zor bir durum olarak ortaya çıkar. Ailenin başlı başına görevi sabırlı ve güçlü olmaktır.
Ailelerin güçlenmesinde, madde kullanımına yönelik doğru bilgi sahibi olmaları, değişen aile dinamiklerinin ne olduğunu bilmeleri ve bu zorlu yaşam olayıyla nasıl baş edeceklerine yönelik farkındalıklarının oluşması oldukça önemlidir. Uyuşturucu maddelere karşı bilinçlendirme ve bireylerarası iletişim ailede başlayıp, sosyo-kültürel çevrede devam etmektedir. Gerek aile ve gerek yakın çevre ilişkilerinde yaşanan iletişimin düzeyi ve niteliği, uyuşturucuya erişim ortamına ve eğilimine sahip bireyler için teşvik edici bir faktör olabilmektedir.