EMDR

Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyonunda

EMDR

EMDR, Türkçeye Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak çevrilen bir terapi yöntemidir. EMDR terapisi yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırarak etkisinden çıkmamızı ve anılara karşı duyarsızlaşmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir yöntemdir.
EMDR, kişideki rahatsızlığın nedeninin, olumsuz ve uyumsuz olarak depolanmış hafıza ve anılar olduğunu belirtir. Terapi boyunca zihnimizde yer alan bu olumsuz ve kötü anılarımıza ait bilgileri yeniden işleriz. Bu yöntem ile birlikte kişi deneyimlediği olumsuz anılarına uzaktan bakabilmeyi, onları geçmişten gelen normal anılar olarak kabul etmeyi öğrenmektedir.

Bağımlılıkta da kişinin madde veya alkol kullanımının altında yatan nedenleri fark etmek ve değiştirmek çok önemlidir. Alkol ve madde bağımlılığı yaşayan kişilerin de geçmişlerinden getirdikleri travmatik anılar mevcut olabilir. Bu travmaların etkisinden kurtulabilmek için madde ya da alkol kullanımına yönelmiş olabilirler. Bağımlılık yaşayan bireylerde de EMDR yöntemiyle travmatik anıları çalışmak tedavi sürecinde önemli bir gelişme olarak sayılabilir.
EMDR terapisi, Rehalife Alkol ve Madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon proğramında Uzman Psikologlarca uygulanmaktadır.

EMDR