Bağımlılık Tedavisinde Grup Terapilerinin Önemi

Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Kişiyi, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkilemektedir. Bağımlılık tedavisinde, ilaç tedavisinin ve bireysel psikoterapilerin yanında grup terapilerinin de oldukça yararı bulunmaktadır. Bütüncül bir psikososyal iyileştirme programı ile daha kalıcı iyilik ve temizlik hali edinilmektedir. Son 20 yıldır grup terapileri bağımlılık tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Grup terapileri bağımlı grubun bir araya gelerek, belirlenen bir konu hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık kazanmaları ve nasıl değiştirecekleri hakkında fikir üretmelerini amaçlamaktadır. Burada, hastalar diğer hastaların problemleri ya da düşüncelerini dinleyerek ve fikir üreterek yeni bakış açıları da geliştirmektedir. Genel amaç problem çözme becerilerini geliştirmek olsa da her gruba özgü ana temel problemler belirlenir ve ona göre bir konu belirlenmektedir.
Grup terapisinin birçok faydası bulunmaktadır. Bazı hastalar kendilerini grup içinde rahat hissedemez ve kaygı yaşarlar. Bu kaygıyı azaltmanın en iyi yolu kişiyi grubun içinde korktuğu ve kaygı duyduğu duruma kontrollü maruz bırakmaktır. Böylece kişi, korktuğu gibi bir şey olmadığını görmektedir. Burada da sosyal kaygısı olan kişiler, kendilerini daha rahat hissedebilirler. Böylece, kişilerin sosyal becerileri ve iletişim becerileri de gelişmektedir. Kendileri ile aynı probleme sahip kişiler ile birlikte olmak onların yaşadığı problemin normalleşmesini sağlar ve kişi yalnız olmadığını hissetmektedir. Bir başkasının bu probleme yaklaşımı ve onu çözme biçimi kişiyi etkileyebilir ve umut verici olabilir. Grubun yöneticisi olan psikologdan geri bildirimler almanın yanı sıra diğer katılımcılardan da yorumlar alırlar.
Grup terapisinde oluşturulan ortam aslında gerçek hayatın bir kopyası gibidir. Çünkü kişilerin ilişki kurma tarzları, iletişim becerileri, ruhsal çatışmalarının hepsinin ortaya çıktığı ve tartışıldığı bir yerdir. Böylece, grubu yöneten psikoloğun da bireysel görüşmeler için bir gözlemi de bulunmaktadır. Daha sonra, grup terapilerinde ortaya çıkan problemler bireysel olarak bireysel psikoterapi sürecinde ele alınmaktadır.

Gülşah Tekmil Işın
Klinik Psikolog

Write a comment:
*

Your email address will not be published.