Etkinleştirici: Bu rolü genellikle tek ebeveynli evlerde bağımlı olmayan bir eş veya daha büyük bir çocuk üstlenir. Bu kişinin görevi, mali durumla ilgilenmek, çocukların okula gitmesini sağlamak ve sosyal ve ticari durumlarda bağımlı için gerekçeler sunmak da dahil olmak üzere, bağımlının hastalığından dolayı geride bıraktığı tüm şeylerle ilgilenir. Aynı zamanda bağımlı kişinin sorununun ciddiyetini sıklıkla inkar eder ve profesyonel yardım almak yerine sürekli olarak onun için mazeret uydurur.

Kahraman: Bu rolü genellikle ailede başarılı olan ve kendinden emin ve ciddi görünen daha büyük bir çocuk üstlenir. Kahramanlar, evde çocuk olarak almasıgereken sorumlulukları aşan ve genellikle ebeveyn rollerini üstlenen sorumluluklar üstlenirler. Kahramanlar genellikle bağımlı aile bireyi için en iyisini hedeflerler ve beklentileri çok yüksektir, bu nedenle bağımlılık ilerledikçe ve sorumluluklar artmaya devam ettikçe rolü sürdürmesi giderek zorlaşır.

Günah Keçisi : Bu, otorite karşısında alışkanlıkla yanlış davranan ve meydan okuyan eğilimler sergileyen ailedeki çocuktur. Bu bireyler genellikle okulda ve evde başları derde girer. Bu çocuklar yetişkinliğe doğru ilerledikçe, birçoğunun da kanunla başı derde giriyor. Bu davranışlar, evdeki zehirli ve kaotik atmosferi yansıtır.

Maskot : Rahatsız bir ev ortamında bazı kişiler maskot rolünü üstlenir ve mizahı başa çıkma mekanizması olarak kullanır. Maskot, komedisinin aileye anlık bir rahatlama duygusu getirebileceğinin farkındadır ve evde denge ve rahatlık sağlamak için bu rolü sürdürmeye devam edecektir.

Kayıp Çocuk : Bu roldeki kişi, ailedeki diğer üyelerden izole edilir ve sonuç olarak ilişki geliştirmede sorun yaşar. Kayıp çocuk sosyal durumlarda zorluk çeker ve kendilerini olumsuz ev ortamından hem duygusal hem de fiziksel olarak uzaklaştırmak için sıklıkla hayal dünyasına sığınırlar. İzole edilmesinin temel sebeplerinden biri bağımlı kişiyle ailenin sürekli maddi ve manevi olarak yatırım yapmasından dolayı çocuğu geri planda bırakması da olabilir.

Bağımlı kişi bağımlılığı bırakmak istiyorsa suçluluk ve pişmanlık da yaşayabilir, bağımlılığı bırakmak istemiyorsa aile içerisinde öfkeye de sebep olabilir.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.