Bağımlı bireyin, temiz bir yaşamı kabul etmesi uzun bir süreçtir. Kişinin tedaviye hazır olması için farkındalığının yüksek ve değişime istekli olması gerekmektedir. Uzun yıllar madde kullanan kişilerde hemen bağımlılık gelişmediyse, iyileşmek de uzun bir yol olacaktır.
Buna hem bireyin hem de ailenin hazırlıklı olması ve sabırlı olması önemlidir. Bağımlılıkta ilk dönem “farkındalık öncesi” dönemdir. Bu dönemde, kişi alkol ya da madde kullanımının hayatında bir problem yaratmadığını ve bağımlı olmadığını düşünmektedir. İstediği zaman bırakabileceğine, bırakmanın bir irade meselesi olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle tedaviye istekli değildir. Bu noktada, uzmanların yapabileceği şey, bağımlılığının yarattığı problemler ile kişiyi yüzleştirmektir. Böylece farkındalığı artabilir. Bir sonraki dönem “farkındalık” dönemidir. Bu dönemde, kişi artık madde ya da alkol kullanımının olumsuz etkilerini farketmiştir. Ancak, değişim konusunda tereddütleri olduğu için tedaviye de istekli değildir. Diğer dönem ise “karar”dır. Artık kişi bırakmaya karar vermektedir. Bir sonraki adım
olan “eylem” döneminde, iyileşmek için adım atmaktadır. Tedavi merkezlerine ya da rehabilitasyon merkezlerine gitmektedir. Diğer dönem “sürdürme”dir. Bu evrede kişi madde ya da alkol kullanmayı bırakmıştır. Kişilerin, en korktukları ve zorlanacaklarını düşündükleri yer genellikle bu dönemdir. Değişimi korumak oldukça zorlayıcı olabilir. İyileşme sürecinde, nüksler ve kısmi kaymalar yaşanabilir.
Önemli olan kişinin tekrar “eylem” döneminden başlayıp iyileşmesi için çaba göstermesidir. Eğer kayma yaşanırsa ve kişi tekrar madde kullanmaya devam ederse de “tekrar başlama (nüks)” dönemine girmektedir. Amacımız, kişilerin sürdürme aşamasında kalmalarını
sağlamak ve kısmi kaymalar yaşandıktan sonra da tekrar tedaviye dönmeleri için destek olmaktır.

Gülşah TEKMİL IŞIN.
Klinik Psikolog

Write a comment:
*

Your email address will not be published.