Öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere karşı verilen yaşanması gereken çok doğal bir duygudur. Aynı zamanda, haksızlıklara veya engellemelere karşı da öfke hissederiz. Eğer öfke hissetmezse, haksızlıklar karşısında boyun eğici bir durumda olabiliriz. Ancak bazen öfke çok fazla olduğunda kişinin ilişkilerini, sosyal yaşamını ve psikolojik sağlığını etkilediğinde problem haline gelmektedir. Bağımlı kişilerle yapılan mizaç ve kişilik araştırmalarında da, antisosyal, borderline, pasif agresif, paranoid, anksite ve depresyonun bu kişiler tarafından yoğun yaşandığı belirlenmiştir.
Alkol ve madde bağımlılığı olan bireylerin çoğu öfkeleri ile baş edememektedir. Bağımlılık hastalığına sahip kişiler yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerden dolayı sürekli bir öfke yaşayabilirler. Baş edemediklerinde ise alkol ve maddeye sığınırlar. Diğer yandan ise öfkesini tanımayan ve nasıl başa çıkacağını bilmeyen, sürekli içine atan kişiler agresif tutumlar sergileyerek kişilerarası ilişkilerde de sorun yaşayabilirler. Bunun sonunda yalnızlık ve suçluluk ile mücadele etmek zorunda kalırlar. Bunu havuzun içine bastırılan top metaforu ile açıklayabiliriz. Havuzun içine bastırdığınız kimsenin görmesini ya da farketmesini istemediğiniz top siz bastırdıkça daha hızlı ve sert bir şekilde yüzeye çıkar. Yani, bir duyguyu ne kadar çok bastırmaya çalışırsak o denli sert geri dönüşleri olabilir. Hatta sudan çıkarken size çarpabilir dengenizi bozabilir.
Öfke düzeyi yüksek olan bağımlı kişiler için psikoterapiler oldukça önemlidir. Öfkeyi tanımaları, sağlıklı ifade etmeleri ve kişilerarası ilişkilerinin düzelmesi için grup terapileri, psikoeğitim grupları ve bireysel psikoterapiler kurumumuzda uygulanmaktadır. Önceliğimiz, kişinin alkol ya da madde etkisinden arınması, yoksunluk döneminde öfkesi ile baş etmesi ve daha sonrası için öfkesinin kişilerarası ilişkilerde yarattığı sorunlara bakılmasıdır. Öfkenin altında yatan travmatik bir sebep varsa da EMDR terapisinden yararlanılarak, rahatsız edici travmatik anının duyarsızlaştırılması hedeflenir. Aynı zamanda, bilinçli farkındalık egzersizleri, nefes ve gevşeme egzersizleri ile hem bedeni hem de zihni sakinleştirmek öfke ile baş etmede etkili yollardan biridir.

Klinik Psikolog Gülşah TEKMİL IŞIN.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.