Kronik beyin hastalığı olan bağımlılık kişiyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal olarak etkilemektedir. Hem kişinin kendisine hem de topluma ciddi şekilde zarar vermektedir. Kronik olmasından ötürü uzun süreli tedaviler gereklidir. Hastanelerde kısa süreli yatışlarla bağımlı kişinin topluma kazandırılması çok mümkün olmamaktadır. Öncelikle, madde ya da alkol bağımlılığı tedavisinin başarılı olabilmesi için, kişiyi biyolojik, psikolojik, sosyal, aile ve iş hayatı gibi kişinin tüm alanlarını ele alacak bütüncül bir tedavi gereklidir.
Rehabilitasyon tanım olarak, kişinin yaşadığı durumlardan ortaya çıkan olumsuzlukların telafisinin edilmesi ve kişinin topluma kazandırılma sürecidir. Bu nedenle hastane tedavilerinde hasta sayısının fazla olması, kapalı bir alan olması, hastaların gerekli sürelerde kalamamaları nedeni ile kişinin olumsuzluk yaşadığı tüm alanlara temas etmek güçtür. Ancak rehabilitasyon söz konusu olduğunda, hastayı ötekileştirmeden ve etiketlendirmeden kaçınılır. Bağımlı kişi kendini medikal ve psikolojik tedavinin yanı sıra, sosyal ortamın içinde sosyal aktiviteler ve sanat faaliyetleri ile de daha iyi hissetmektedir.
Toplum tarafından bağımlılığın tedavisi, tedavinin ilk başındaki yoksunluk belirtilerinden arınma dönemi olarak düşünülebilir. Kişi, yoksunluktan medikal tedaviler ile kurtuldukça kendini iyi hissetmektedir. Ancak rehabilitasyon sadece bu durumla sınırlı değildir. Arındırma dediğimiz aşama tamamlandıktan sonra asıl kalıcı tedavi bundan sonra başlamaktadır. Rehabilitasyon süreci uzun sürelidir. Bir ay yatış yaptıktan sonra düzelecek bir durum değildir. Bunun nedeni kronik bir hastalık olmasıdır. Öncelikle, kişinin maddenin ya da alkolün yarattığı olumsuz fiziksel etkilerden arınması hedeflenir. Bu yolla ilaç tedavisi başlanır. Rehabilitasyonda, kişiye özgü tedavi yapılmaktadır. Herkese standart protokoller uygulanmaz. Çünkü her insanın bağımlılık alt yapısı, bağımlılığa neden olan faktörleri ve baş etme süreçleri farklıdır. Bireysel ve grup terapileri, psikoeğitim grupları, kendine yardım grupları, sanat çalışmaları, spor faaliyetleri, sosyal ilişkileri düzeltme üzerine yapılan çalışmalar ve aile eğitimleri rehabilitasyonda çok önemlidir. Ailenin tedavi sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Çünkü bağımlılık bir aile hastalığıdır. Ailelerin bağımlılığın ne olduğunu, bir irade meselesi olmadığını, yatış süresinden sonra onları neler beklediğini, bağımlı kişiye nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilmeleri önemlidir. Aksi takdirde, kayma dediğimiz kişiyi tekrar alkol ya da maddeye götüren durum yaşamaları beklenebilir.
Sonuç olarak, rehabilitasyon, kişinin bağımlılığın etkilerinden kurtulması, kişilerarası ilişkilerinin ve sosyal ilişkilerinin düzelmesi, topluma kazandırılması açısından hastanelerdeki bağımlılık tedavilerinden ayrılmakta ve daha faydalı olmaktadır.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.