Neden içmeyi bırakamıyorum? Günü atlatmak için neden bu ilaçlara ihtiyacım var? Bağımlılıkla mücadele eden biri için bu soruların cevapları yaşam ve ölüm arasındaki fark olabilir. Reha Life’de bağımlılık tedavisi programımızın bir parçası, tesisimizde yaşayanlara bu cevapları sağlamak ve bağımlılık hastalığı hakkında bilmeleri gerekenleri onlara öğretmektir. Bu, bireysel ve grup terapileriyle yapılır, ancak aynı zamanda bir dizi psikoeğitim dersleri ve atölye çalışmaları yoluyla da bulunur. Erken ve başarılı bir iyileşme için bir rehabilitasyon merkezinde tedavi edici, eğitici ve aktif önlemler aldığına inanıyoruz.

Psikoeğitim, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ya da kumar ve seks bağımlılığı gibi zorlayıcı davranışlar nedeniyle tedavi gören kişilere bilgi, farkındalık ve destek sunan bir terapi yönüdür. Aynı zamanda depresyon veya anksiyete gibi akıl sağlığı durumlarıyla mücadele eden kişiler için de etkili bir terapidir. Verilen bilgileri işlemek ve bağımlılıkla birlikte gelen genellikle güçlü duyguları / duyguyu düzenlemek için beynin sol veya rasyonel yarım küresini meşgul eder. Hastalara, “bilgi güçtür” şeklindeki eski söylemi anlamlandırarak, hayatlarının kontrolünü yeniden ele almaları için güç verir.

Kapsamlı bir tedavi planının bir parçası olarak kullanıldığında, psikoeğitim birçok yönden uzun vadeli iyileşme şansını artırır:

Bağımlılık, beyni etkileyen kronik bir hastalıktır. Psikoeğitim, karmaşık bağımlılık bilimini basit terimlerle anlamanın yollarını sağlar.
Tedaviyi tamamlamak ve tüm zorluklarıyla birlikte hayata devam etmek stresli olabilir. Psikoeğitim, endişe ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olan değerli bilgiler sağlar.
Psikoeğitim, konu zor veya utanç verici olsa bile, danışanlara soru sorma fırsatı sunar.
Başarılı iyileşmenin bir kısmı, uyuşturucu ve alkole dönüşü tetikleyebilecek stresli düşünceleri ve durumları tanıma becerisi gerektirir. Psikoeğitime katılım, iyileşme sürecindeki insanların tehlikeli durumları dağıtmasına ve olası nüksü önlemesine yardımcı olan pratik beceriler ve başa çıkma stratejileri sağlar.
Yeni iyileşenler için günlük meselelerle başa çıkmak stresli olabilir. Müşteriler aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları ile ilişkileri geliştiren önemli iletişim becerilerini öğrenirler.
Aile üyeleri, durumu anlamalarına ve sevdiklerini bu süreçte kendilerini kaybetmeden veya aşırı çaba harcamadan iyileşme süreci boyunca desteklemelerine yardımcı olan psikoeğitim derslerine katılmaya teşvik edilir.
Psikoeğitim yoluyla, aile üyeleri aynı zamanda iyi kastedilen ama durumu daha da kötüleştirebilecek olan kolaylaştırma gibi olumsuz davranışları da öğrenirler. Patrona bahane uydurmak veya vadesi geçmiş faturaları ödemek gibi bu davranışlar, bağımlı kişinin davranışlarının ciddi sonuçlarıyla yüzleşmesini engeller, bu da bağımlı kişinin iyileşmesi için gereken tedaviyi geciktirir.
Reha Life’depsikoeğitim, kapsamlı terapi modelimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Aile üyeleri, tedavi süresince haftada bir gün olan aile eğitim programına katılmaları için şiddetle teşvik edilir, ancak zorunlu değildir.

 

SAMBA Programı

Reha Life’de psikoeğitimler Kültegin Ögel önderliğinde geliştirilen SAMBA (Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) ile yürütülmektedir. SAMBA programının etkinliği çeşitli çalışmalar ile kanıtlanmıştır. SAMBA, diğer bir kanıta dayalı terapi ekolü olan Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) üzerine inşa edilmiştir. Bazı bölümlerinde Farkındalık ve Kabullenme (Mindfulness&AcceptanceCommitment) araçlarından da yararlanmıştır. SAMBA programı 7 modül ve 13 oturumdan oluşmaktadır. Modüller aşağıdaki gibidir

Madde ve Etkileri
Motivasyon Kazandırma
Farkındalık
Öfke ve Stresle Başa Çıkma
Kaymayı Önleme
İletişim Becerileri
Düşünce Hataları

SAMBA’nın amaçları şunlardır:

Alkol veya madde konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak
Değişim motivasyonunu sağlamak
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak ve zarar azaltmak
Yinelemeyi engelleyecek becerileri kazandırmak
Öfke ve stresle başa çıkma becerisini öğretmek
Etkili iletişim yöntemlerini öğretmek
Kişinin alkol/madde kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağlamak

SAMBA programı alanında uzman kişiler tarafından uygulandığında hasta bireylerde farkındalık, tedavi motivasyonu kazandırmakta ve iyileşme umudunu arttırma kazanımları sağlamaktadır.

 

Psikolog Berk Kalkan

 

Write a comment:
*

Your email address will not be published.