Grup Terapileri

Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyonunda

Grup Terapileri

Bağımlılık tedavisinde, ilaç tedavisinin ve bireysel psikoterapilerin yanında grup terapilerinin de oldukça yararı bulunmaktadır. Son 20 yıldır grup terapileri bağımlılık tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Grup terapileri, bağımlı grubun bir araya gelerek, belirlenen bir konu hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık kazanmaları ve nasıl değiştirecekleri hakkında fikir üretmelerini amaçlamaktadır. Burada, hastalar diğer hastaların problemleri ya da düşüncelerini dinleyerek ve fikir üreterek yeni bakış açıları da geliştirmektedir. Genel amaç, problem çözme becerilerini geliştirmek olsa da her gruba özgü ana temel problemler gözlemlenmekte ve ona göre o günün konusu belirlenmektedir.
Grup terapisinde oluşturulan ortam aslında gerçek hayatın bir kopyası gibidir. Çünkü kişilerin ilişki kurma tarzları, iletişim becerileri, ruhsal çatışmalarının hepsinin ortaya çıktığı ve tartışıldığı bir yerdir. Böylece, grubu yöneten psikoloğun da bireysel görüşmeler için bir gözlemi de bulunmaktadır. Daha sonra, grup terapilerinde ortaya çıkan problemler bireysel olarak psikoterapi sürecinde ele alınmaktadır.