Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Kişiyi, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak
etkilemektedir. Bağımlılık tedavisinde, ilaç tedavisinin ve bireysel psikoterapilerin yanında
grup terapilerinin de oldukça yararı bulunmaktadır. Bütüncül bir psikososyal iyileştirme
programı ile daha kalıcı iyilik ve temizlik hali edinilmektedir. Son 20 yıldır grup terapileri
bağımlılık tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Grup terapileri bağımlı grubun bir araya
gelerek, belirlenen bir konu hakkında bilgi edinmeleri, farkındalık kazanmaları ve nasıl
değiştirecekleri hakkında fikir üretmelerini amaçlamaktadır. Burada, hastalar diğer hastaların
problemleri ya da düşüncelerini dinleyerek ve fikir üreterek yeni bakış açıları da
geliştirmektedir. Genel amaç problem çözme becerilerini geliştirmek olsa da her gruba özgü
ana temel problemler belirlenir ve ona göre bir konu belirlenmektedir.
Grup terapisinin birçok faydası bulunmaktadır. Bazı hastalar kendilerini grup içinde
rahat hissedemez ve kaygı yaşarlar. Bu kaygıyı azaltmanın en iyi yolu kişiyi grubun içinde
korktuğu ve kaygı duyduğu duruma kontrollü maruz bırakmaktır. Böylece kişi, korktuğu gibi
bir şey olmadığını görmektedir. Burada da sosyal kaygısı olan kişiler, kendilerini daha rahat
hissedebilirler. Böylece, kişilerin sosyal becerileri ve iletişim becerileri de gelişmektedir.
Kendileri ile aynı probleme sahip kişiler ile birlikte olmak onların yaşadığı problemin
normalleşmesini sağlar ve kişi yalnız olmadığını hissetmektedir. Bir başkasının bu probleme
yaklaşımı ve onu çözme biçimi kişiyi etkileyebilir ve umut verici olabilir. Grubun yöneticisi
olan psikologdan geri bildirimler almanın yanı sıra diğer katılımcılardan da yorumlar alırlar.
Grup terapisinde oluşturulan ortam aslında gerçek hayatın bir kopyası gibidir. Çünkü
kişilerin ilişki kurma tarzları, iletişim becerileri, ruhsal çatışmalarının hepsinin ortaya çıktığı
ve tartışıldığı bir yerdir. Böylece, grubu yöneten psikoloğun da bireysel görüşmeler için bir
gözlemi de bulunmaktadır. Daha sonra, grup terapilerinde ortaya çıkan problemler bireysel
olarak bireysel psikoterapi sürecinde ele alınmaktadır.

Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın

 

 

 

Madde bağımlılığı belirtileri
Ergenlerde madde bağımlılığı makale
Madde bağımlılığının zararları
Madde bağımlılığı makale

#rehabilitasyon#rehab#HealthCenter#Mental#MentalHealth#Addiction#Sreatment#Bağımlılık#UyuşturucuBağımlılığı#MaddeBağımlılığı#Tedavi#Sağlık#Positivevibes #Aile #Drugaddiction #Addiction#therapy#treatment#bağımlılıklamücadele#teknolojiBağımlılığı
#shopping addiction#exerciseaddiction#foodaddiction#socialmediaddiction#gamblingaddiction#internetgamingdisorder#fiziktedavi
#detoks#antalya

Write a comment:
*

Your email address will not be published.