Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan psikososyal yöntemlere baktığımız zaman pek çok sayıda yöntem kullanıldığı bilinmektedir. Son zamanlarda alkol ve madde bağımlılığı üzerine yapılan araştırmaların çoğu göstermektedir ki biyolojik yöntemler gibi sadece tek bir bakış açısıyla yapılan müdahaleler bu hastalığın tedavisinde yeterli olamamaktadır. İnsan, her alanda olduğu gibi alkol ve madde bağımlılığı alanında da bütüncül yöntemlerle ele alınmalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar hala devam etmektedir ancak bunlar arasında özellikle aileyi yönlendiren tedaviler dikkat çekmektedir. Aile eğitiminin sağlanarak ailenin de tedavi sürecinin bir parçası haline gelmesi tedavilerde önemli bir rol edinmeye başlamıştır.

 

Psikososyal yöntemlerin içerisinde alkol ve madde kullanımını bitirmeye yönelik kişinin motivasyonunu ve baş etme stratejilerini arttırmaya yönelik yaklaşımlar bulunmaktadır. Diğer yandan, alkol ve madde bağımlılığı ile sorun yaşayan kişilerin sosyal desteğini arttırmak ve kişinin yaşadığı olumsuz durum ve duygularla başa çıkmak için sosyal becerileri üzerine çalışarak bu alanda iyileşme sağlamak temek hedefler arasındadır.

 

Alkol ve madde bağımlılığıyla başa çıkmakla ilgili çok sık kullanılan psikososyal yaklaşımlar arasında bilişsel davranışçı terapiler, motivasyonel görüşmeler, toplumsal destek yaklaşımları, aile terapileri ve kendine yardım grupları bulunmaktadır.

 

Bilişsel davranışçı terapiler genellikle alkol ve madde kullanan kişilerin tekrar kullanımını önlemeye yönelik olarak problem davranışların belirlenmesi ve alternatif davranışların üretilmesi ve yaşam değişikliklerini başarabilmesi için gerekli davranışsal bilişsel ve duygusal becerileri kazanılmasını hedefler.

 

Motivasyonel görüşme ile kişinin alkol ve madde kullanımını bırakma ve tedaviye devam etme konusundaki olası değişken düşünceleri, tedaviye devamını sağlayacak nitelikte çözümlemesine yardımcı olacak düzeye gelmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir. Amaç bireyin iyileşme sürecine yardımcı olmak için değişim konusunda kişiye motivasyon sağlamaktır.

 

Toplumsal destek yaklaşımları hala gelişme ve değişme aşamasındadır. Bu yaklaşımdaki amaç özellikle kullanım dönemlerinde toplumsal olarak ötekileşme ve toplumdan uzaklaşma sorunu yaşayan alkol ve madde kullanan kişilerin, tedavi olmaya başladıktan sonra uzaklaştıkları ve ötekileştikleri toplumlarına tekrar adapte olabilmelerine yardımcı olmaktır.

 

Daha önce de bahsedildiği gibi alkol ve madde bağımlılığı tedavilerinde artık bilinmektedir ki aile tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu sebeple güncel tedavi yaklaşımları sadece bireyin kendisini değil, aileyi de içine alacak şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bunların içinde, aileyi hastalıkla ilgili bilgilendirme ve eğitme, alkol ve madde kullanan aile ferdine davranışsal yaklaşım konularında destek olma gibi yöntemler yer almaktadır. Ayrıca, alkol ve madde kullanan bir ferdin bulunduğu aileye aile terapisi uygulanarak bu sürecin tüm aile fertleri üzerinde bıraktığı olumsuz durum ve duygular üzerine çalışması hedeflenir.

 

Son olarak, kendine yardım gruplarının alkol ve madde bağımlılığı tedavisindeki destekleyici rolü günümüzde daha iyi bilinmektedir. Kendine yardım gruplarının kişinin aldığı profesyonel desteğe ek olarak etkili bir biçimde kullanılmasının, kişiye sosyal bir destek sağladığı gibi; tedavi sonrası alkol ve maddeye tekrar dönme ihtimalini gözle görülür bir biçimde düşürmektedir. Ülkemizde kendine yardım gruplarının faaliyetlerine dair yeterli çalışma olmamakla birlikte, yıllar içerisinde bu grupların daha bilinir olduğu ve daha aktif bir rol oynamaya başladığı söylenebilir.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.