İntihar, agresiflik ve şiddetin diğer bir türevidir, apaçık gözler önünde duran bağımlılık ise her manada kişiyi çöküşe sürükleyen aktüel bir vakadır. Dünya çapında yapılan incelemede Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı bildirgedeki rakamlara dayanarak 800 bin bireyin intihar sebebiyle hayatını kaybettiği gözler önüne serilmiştir. Ülkemizde ise 2017 yılı baz alınarak yapılan araştırmada 3168 kişi intihar sonucu yaşamını yitirmiştir. İntihar için en büyük risk grubu, nüfus dağılımı içinde yalnızlık probleminden muzdarip olan ve umutsuzluk düzeyi yüksek olan kişilerin oluşturduğu görülmüştür. Büyük bir çoğunluğu ise orta gelir düzeyine sahip ülke vatandaşlarının oluşturduğu gözlemlenmiştir. Dünya genelinde yaşamını yitiren bireylerin ölüm sebepleri araştırıldığında en önemli sebep olarak intihar karşımıza çıkmaktadır.Dünya çapında yapılan araştırmaya göre 2. en sık ölüm nedeni 15-29 yaş arasında ki bireylerde intihardır.

Kişinin hayatını tehdit eden en büyük problemlerden biri alkol ve madde bağımlılığıdır. Alkol ve madde bağımlısı olan kişilerin, yıllar içerisinde yapılan araştırmalara dayanarak önemli bir kısmının intihar girişiminde bulunduğu yada intihar ettiği görülmüştür. Bireyden bireye alkol ve madde kullanım nedeni farklılık gösterse de; sonucunda alkol ve madde bağımlılığı ölüm getirmektedir. Bir intihar türü olarak ele alınabilecek olan aşırı doz alkol ve madde alımı sonucu ölümlerin de incelenmesi alkol ve madde bağımlığı ile intiharın arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracaktır.

Toplumdan uzaklaşma ve izolasyon sonrasında oluşan majör depresyon, fiziksel rahatsızlıklar, stresli durumlar altında kalma ve çevre ile sosyal ilişkilerde zorlanmadan dolayı alkol ve madde bağımlılarında artan umutsuzluk düzeyi bireyi hayatını sonlandırma veya intihar girişimine kadar sürüklemektedir.Alkol ve madde bağımlılarının %26’sının en az bir kez intiharı denediği, %61.5 gibi yüksek bir oranın ise birden çok hayatını sonlandırma girişiminde bulunduğu ülkemizde yapılmış olan çalışma ve araştırmalara bakılınca gözler önüne serilmektedir. Umutsuzluk duygusuna kapılan alkol ve madde kullanan bireylerin intihara yatkın oldukları saptanmıştır. Toplumun geneline göre yine eroin bağımlılarında 20 kat fazla intihar riski olduğuna gösteren çalışmalar vardır.

Yazan; Klinik Psikolog Büşra Gökçek

Write a comment:
*

Your email address will not be published.