Bağımlılık Kriterleri

 

BAĞIMLILIK KRİTERLERİ

 

Bağımlılık aniden gelişen bir hastalık değildir. Kronik ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Kişinin hayatında olumsuzluklara sebep olduğunu farkettiği an bağımlılık gelişmiş olur.

 

Bir kişiye bağımlı diyebilmemiz için DSM V’e göre belli kriterler mevcuttur. Bir yıl içinde aşağıdakilerden en az ikisi kendini göstermeli, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve işlevsellikte düşmeye yol açmalıdır.

 

 1. İstendiğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım olması.
 2. Maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için başarısız girişimler.
 3. Maddeyi elde etmek, kullanmak veya etkilerinden kurtulmak için çok zaman ayırma.
 4. Madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme.
 5. Tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe.
 1. Maddenin olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme.
 2. Kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması.
 3. Tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam etme.
 4. Olumsuz fiziksel veya psikolojik etkilerinin bilinmesine rağmen kullanmayı sürdürme.
 5. Maddeye karşı tolerans gelişmiş olması
 6. Yoksunluk belirtileri (Bulantı, uykusuzluk, kusma, sinirlilik, bunaltı, huzursuzluk, saldırganlık, ishal, terleme, titreme, kas sızıları, ateş vb.).

 

 

 

Write a comment:
*

Your email address will not be published.