EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından bulunmuştur. Göz hareketlerinin olumsuz düşüncelerin şiddetini azaltabileceğini tesadüfen bulmuştur. Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi duyumlar işlenip ilişki anı ağlarına bağlanır. Ancak, travmatik ve rahatsız edici olumsuz olaylar bu sistemi bozmaktadır. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz ve bağlantı kurulamaz. Böylece, kişi günlük yaşamında o anıyı hatırlatan en ufak bir şeyden tetiklenebilir.

EMDR’ye göre psikolojik rahatsızlıkların arkasında uyum bozucu, işlev bozucu anılar yatmaktadır. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inancına yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamanda sıkıntı yaratmaktadır. Terapide amacımız işlenmemiş travmatik anıların işlenmesi ve diğer anı ağlarına entegre olması ve kişiyi eskisi kadar rahatsız etmemesidir.

Bağımlı bireylerin de geçmişlerinden getirdikleri travmatik yaşantıları mevcuttur. Geçmişte yaşadıkları bir travmanın etkisinden kurtulabilmek için madde ya da alkol kullanımına yönelmiş olabilirler. Ya da tedavi sonrasında bu travmalar tetiklenip kişiyi tekrar alkol madde kullanımına götürebilir. EMR yöntemi ile birlikte kişideki travmatik anılar ile çalışılır ve böylece tedavi sürecinde önemli bir müdahale olmuş olur. Çünkü, kişinin madde kullanımının altındaki nedeni bulmak, farkında olması ve değiştirmesi çok önemlidir. Bu yöntem ile birlikte kişi olumsuz anılara uzaktan bakabilmeyi, onları normal geçmişten gelen anı olarak kabul etmeyi öğrenmektedir.

 

Gülşah Tekmil Işın.

Klinik Psikolog.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.