İnsanlar alkole, maddeye ya da kumara bağımlı olabildikleri gibi bir kişiye de bağımlı olabilirler. Bu kişi yeri gelir anne, baba olur yeri gelir bir eş olur. Bağımlı ilişkide olanların en temel özellikleri, hayatlarının merkezine o kişiyi koymalarıdır. Yaşamak için bağımlı olduğu kişiye ihtiyaç duyarlar.

Bağlı ve bağımlı ilişki arasında bir fark vardır. Birbirlerine bağlı kişilerin ayrı ayrı fikirleri, inançları ve düşünceleri olabilir. Ancak bağımlı ilişkilerde farklı düşüncelere ve yaşam alanlarına izin vermezler. Bağımlı kişi kendi hayatını yok sayar ve karşısındaki kişiye odaklanır. Karşısındaki kişiyi aşırı koruma ve kollama halinde olur ve onun bakımını da üstlenir. Böylece, kendi özgüveni artar. Bir başka deyişle, susuzluğunu giderir. Bir süre sonra kendi kişiliklerinden vazgeçer halde, mutlulukları, üzüntüleri de birbirlerine bağımlı hale gelir.

İlişki bağımlılığının altında yatan sebepler düşünüldüğünde, öncelikle özgüven eksikliği gelmektedir. Çocukluktan gelen bu eksiklik, anne babanın ya da bakım verenin ilgisiz kalması, değersiz hissettirmesinden kaynaklanmış olabilir. Ya da tam tersi şımarık şekilde yetiştirilen çocuklarda da ileriki hayatlarında, ilişkilerinde hep takdir görme, onaylanma ihtiyacı vardır. Bu onay alma ihtiyacı ile kendi değerlerini belirlemektedirler.

Aynı zamanda bağımlı kişiler, kendilerini güçsüz, çaresiz hissetmektedirler. En ufak tartışmalar yoğun üzüntülere yol açmaktadır. Tek başlarına karar almakta zorlanırlar. Kendi zevk ve düşüncelerinden ödün verirler. Karşısındakini hem aşırı korur hem de kontrol ederler. Umutsuzluk, kaygı hissedebilirler.

Bu kişilerden sıkça duyduğumuz cümleler,  “Onsuz yaşayamam.” “Tek başıma yaşayamam.” “Yalnız başıma ben bir hiçim.” “Ayrılık dünyanın sonu gibi.” Bunlar aşktan çok bağımlılığın işaretleridir. Alkol ve madde bağımlılığı gibi sağlıksız bir ilişki haline gelir. Mutluluk gittikçe kaygıya, sıkıntıya, çöküşe kendini bırakır. Mutsuz olsa bile kişi vazgeçemez ve ayrılamaz. Tıpkı alkol ve maddenin etkilerine benzemektedir. Ayrılsa bile yerine başkasına koyar. Bu da bağımlılığın yer değişmesine benzemektedir.

Peki sağlıklı bir ilişki nasıl olmalıdır?

Kişinin kendine ait düşünce, inanç, tercih ve davranışlarına, kişinin özgürlük ve yaşam alanına saygılı olunduğu zaman sağlıklı bir ilişki olmaktadır.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.