kadinlarda-alkol-ve-madde-bagimliliginin-gelismesinde-ihmal-ve-istismarin-etkisi

Alkol ve madde bağımlılığı toplumumuz için büyük bir sorun olarak, sayısı hızla artan, birçok birey ve aile için göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir problem haline gelmiştir. Alkol ve madde bağımlılığının pek fazla değerlendirmeye alınmayan tarafı ise erkeklerin etkilendiği kadar kadınlarında bu sorunu yaşadıkları gerçeğidir.Bu yazımızda ülkemizde kadınlarda alkol ve madde bağımlılığının gelişmesinde ihmal ve istismarın etkisini ele alacağız.

İhmal ve istismar olgusunun toplumların sosyo-kültürel yapılarındaki farklılıklar sebebiyle herkes tarafından kabul görecek bir açılımının yapılması mümkün değildir. Çünkü kendi inanç ve gelenekleri doğrultusunda her toplum farklı yöntemlerle çocuklarının fiziksel ve mental açıdan gelişimini sağlamaktadır. Bundan dolayı ergenlik çağı öncesinde bulunan bireylere karşı yapılan ihmal ve istismarın tanımı farklılıklar göstermektedir.

1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımlamada çocuk istismarı, “ çocuğun, psiko-sosyal
gelişimini, fizik gelişimini, sağlığını, menfi yönde etkileyen bir yetişkin, toplumunun veya ülkesinin bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlardır.” Bu açılımda bireyin istismar veya şiddet olarak tanımlamadığı yetişkinin istismar olarak kabul etmediği davranışları da içine almaktadır. Buna göre hareketin yetişkin tarafından kasıtlı olarak yapılması yada çocuğun algılaması önemli değildir.

Ergenlik çağı öncesi bireye yönelik istismar çeşitleri farklılık gösterebilmektedir. İstismar türleri şu şekilde sıralanır: Bedene yönelik şiddet içerikli istismar, cinsel istismar, sosyo-kültürel gerekçeli istismar, kurumsal istismar, ekonomik istismar, duygusal/psikolojik/sözel istismar.

Yapılan araştırmalara dayanarak kız ve erkek çocuklarına yönelik ihmal ve istismarın, ileriki dönemlerde
birtakım psikolojik rahatsızlıkların, alkol ve madde bağımlısı olmanın temeli olabileceği saptanmıştır. Bu konu ile alakalı olarak pek fazla çalışma bulunmamasının sebebi ise; toplumumuzda özellikle ihmal ve istismarın üzerinin kapatılması ve çocuk bireylerin bunu dile getirememesinden kaynaklı olarak sayısının fazla bilinememesidir.

Alkol ve madde bağımlılığı olan gruplar ve olmayan gruplar baz alınarak yapılan çalışmalarda kadınların
çocukluk döneminde ihmal edilmesi ve istismara uğraması ileriki dönemler için daha fazla bağımlılık problemi yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Yine aynı çalışmada, çocuklukta geçirilmiş olan ihmal ve istismar travmalarına bağlı olarak, alkol ve madde bağımlısı grupta; depresif bozukluklar ve yeme bozuklukları saptanmıştır.

Araştırmalarda, ihmal ve istismar edilen kız çocuklarının ileride alkol ve madde bağımlısı olmasının yanı
sıra bağımlılığın bir sonucu olarak suç işleme potansiyellerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Alkol ve madde bağımlısı olunması veya yasa dışı eylemlerde bulunma riskini arttıran bir faktör de çocukluk dönemi ihmal ve istismarı olduğu, çalışmalarca kanıtlanan yadsınamaz bir gerçektir.

Uzun vadede ihmal ve istismarın sonucu olarak yalnızca alkol ve madde bağımlılığı değil; kişilik bozukluğu, depresyon, akademik başarısızlık gibi sorunlar da oluşturmaktadır. Bu sonuç her ihmal ve istismara uğramış olan kız çocuğunun ileriki dönemlerinde alkol ve madde bağımlısı olur diye bir genelleme yapmak güçtür; bununla birlikte araştırmalarda alkol ve madde bağımlılığı problemi yaşayan kadınların birçoğunun ihmal ve istismara maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.