Klinik Psikolog Gülşah Tekmil Işın
Maddde Bağımlılığında Bireysel Psikoterapi Sureci

Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır ve uzun süren tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. Bizler Rehalife’ta ilaç tedavisinin, grup terapisinin yanı sıra Bireysel psikoterapilere de oldukça önem vermekteyiz. Araştırmalar en az 3 ay süre ile psikoterapi alan hastaların bırakma sürelerinin arttığını göstermektedir.
Rehalife’ta bireysel psikoterapi seansları haftada bir olmak üzere ortalama 40 dakika sürmektedir. Ancak, kişinin ihtiyacı doğrultusunda bu sayı artabilir. Bireysel seanslarda amaç, kişinin bağımlılığa neden olan faktörleri farketmesi, içgörü kazanması, isteği ile baş etmeyi öğrenmesi ve hayatını yeniden yapılandırmasıdır.
Bu yolla Motivasyonel görüşmeler yapılır., kişinin ona iyi gelen içsel ve dışsal kaynaklarının arttırılması ve alkol/madde olmadan hayattan zevk alması amaçlanır. Ayrıca kişinin günlük hayatında zorlandığı her konu psikoterapinin konusu olabilir.
Aynı zamanda, duygular ve düşünceler bağımlılıkta kişiyi madde kullanımına iten önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, duygular ve olumsuz düşünceler tanınmalı ve düşünceleri daha işlevsel olanlar ile değiştirilmelidir.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.