Bilinçli farkındalık adı verilen “mindfulness” ve farkındalık temelli terapiler diğer terapi ekollerine görece yeni bir...
Etkinleştirici: Bu rolü genellikle tek ebeveynli evlerde bağımlı olmayan bir eş veya daha büyük bir...